Creadores de Gràcia

Projecte Minerva

Creadores de Gràcia

Projecte Minerva

Teresa Llàcer

imatge de Teresa Llàcer

Teresa Llàcer

Creadora històrica

Montroig del camp

Argumentari creatiu

La temàtica de l’obra de Teresa Llàcer és àmplia: paisatges, marines, composicions de gran format amb figures, nus, flors, bodegons, retrats, etc. Ha realitzat també importants encàrrecs de pintures murals i sèries d’obra gràfica. L’obra de teresa Llàcer parteix de la tradició figurativa moderna de la pintura europea. En el seu substrat s’hi entreveu el pas de Manet, Piscasso, Bonnard, Matisse, Sunyer, Derain, Gauguin, Morandi, Cézanne… La seva ha estat una lectura que ha traslladat a la tela des del tractament del color i la concreció, la focalització, de l’objecte central del quadre.

Relacionat amb la Creadora

Notícies Agenda