Dones de Gràcia

Imatge de Clotilde Cerdà

Clotilde Cerdà

Imatge d'Àngels Lòpez de Ayala

Àngels Lòpez Ayala

Imatge de Lluïsa Vidal

Lluïsa Vidal

Imatge de Leonor Ferrer

Leonor Ferrer

Imatge de Margaret Michaelis

Margaret Michaelis

Imatge de Maria Baldó

Maria Baldó Massanet

Imatge de Maria Teresa Balcells

Maria Teresa Balcells

Imatge de Mercè Rodoreda

Mercè Rodoreda

Imatge d'Isabel Vicente

Isabel Vicente

Imatge de Maria Marçal

Maria Marçal