Creadores de Gràcia

Projecte Minerva

Creadores de Gràcia

Projecte Minerva

El Centre Moral i instructiu de Gràcia

El Centre Moral i instructiu de Gràcia

Després que la Revolució del setembre de 1868 destronés a Isabel II i donés llibertat a l’associació, l’ensenyament i la religió, un grup de prohoms de la Vila i de Barcelona, juntament amb alguns socis dels Lluïsos de Gràcia, decideix crear el Centre Moral i Instructiu de Gràcia, amb la finalitat primordial de fomentar les escoles catòliques a la Vila.

Però aquests fets i molts més al llarg de tots aquests anys han anat fent del Centre l’entitat que és avui, amb una gran història, un bon present i un espectant futur que no haurien estat possibles sense els socis i sòcies, grans, joves i petits que han aportat la seva il·lusió i esforç i que han anat participant en les activitats i seccions.

Dades de contacte

Es troba al carrer Ros de Olano 9.

Relacionat amb aquest espai

Obres Creadores Notícies Agenda

El Centre Moral i Instructiu de Gràcia
Carrer Ros de Olano 9
08012 Barcelona