Creadores de Gràcia

Projecte Minerva

Creadores de Gràcia

Projecte Minerva

Manifest

Al llarg de l’historia, anònim, fou una dona.

Virgina Woolf

<<Per què no hi ha hagut grans artistes dones?>> es preguntava la historiadora de l’art Linda Nochlin en el seu reconegut assaig. Encara ara hi ha qui diu que és a causa d’una diferent predisposició natural d’homes i dones cap a les tasques intel·lectuals i creatives. Res més allunyat de la realitat, tot i que potser són estereotips com aquest els que d’una forma més punyent reflecteixen la veritable història de les dones en l’art. Avui sabem que, darrere un discurs cultural i historiogràfic pretesament neutral i objectiu, s’amaga la discriminació i opressió masclista que les dones hem patit durant milers d’anys i que ens ha impedit realitzar-nos en molts àmbits, entre ells, l’artístic. Al llarg de la història, a la majoria de nosaltres  ens han prohibit formar-nos; i si ens formàvem, ens impedien crear; i si creàvem, es procurava que no destaquéssim; i si destacàvem, ni ens ho reconeixien ni érem recordades. La inexistència del femení de geni, considerada la màxima categoria en la jerarquia dels sabers i les capacitats humanes, dóna fe del valor social, polític i cultural que ha tingut fins fa relativament poc el talent femení.

Malgrat les enormes dificultats, hem estat enginyoses, innovadores, hàbils i talentoses; hem concebut i materialitzat grans obres en totes les disciplines i formats; hem plasmat la nostra visió de la realitat transformant els imaginaris i hem contribuït a la millora de la societat a través de l’art i la cultura. Hem estat, en definitiva, creatives i creadores.

Però de poc serveix tot això si, com a comunitat, seguim ignorant, discriminant i menystenint les aportacions de les dones. Avui dia podem accedir de forma més igualitària a l’educació i la cultura però, tot i així, seguim sent invisibilitzades en un món – el de la programació cultural, la indústria de l’espectacle i el mercat de l’art – dominat majoritàriament per homes i farcit de discursos i pràctiques masclistes. A aquestes, cal afegir les desigualtats i discriminacions que seguim patint pel fet de ser dones en totes les facetes de la nostra vida, des de l’àmbit privat al laboral, les quals limiten també les nostres possibilitats creatives.

Amb aquesta manera de fer tan sols perpetuem l’enorme pèrdua que ha suposat per a la humanitat la negació de coneixements, idees, sensibilitats, estils i estètiques tan vàlides com les dels homes. Ens hem privat i seguim privant-nos de la creativitat i de les creacions de les dones, les quals haguessin pogut enriquir-nos tant en l’àmbit personal com de forma col·lectiva. Ja és hora que, dones i homes, fem un nou pas endavant i trenquem aquest desequilibri enquistat i nociu que ens lastra des dels inicis de les societats humanes.

Amb aquesta voluntat neix el Projecte Minerva. Impulsat pel Consell de Dones de Gràcia en el marc de les mesures del PAD 2012-2015, el catàleg pretén acollir totes aquelles dones, vinculades d’una forma o altra amb el districte, que es dediquin o s’hagin dedicat a la creació artística i cultural. Entenem per creadores a totes aquelles que conceben, materialitzen o interpreten projectes, accions o objectes, de forma individual o col·lectiva, per encàrrec o per iniciativa pròpia, mitjançant qualsevol llenguatge, format o disciplina, amb certa originalitat, qualitat tècnica i conceptual, compromís i voluntat de compartir. El catàleg es concep tenint en compte les majors dificultats d’aprenentatge, accessibilitat, autonomia, promoció, reconeixement i memòria de les dones en un món artístic i cultural androcèntric i majoritàriament masclista, i es construeix amb la intenció d’incentivar, donar a conèixer i posar en valor el talent femení i la creació cultural de les dones de Gràcia. Des del Consell,  creiem que reivindicar la feina de les creadores del districte, pot ajudar a situar-les al lloc que realment els hi correspon.

 

Amb aquesta finalitat, el projecte es marca com objectius generals:

– Reconèixer el valor artístic, cultural i social de les creacions de les dones.

– Recordar, reconèixer, visibilitzar i promocionar a les creadores de Gràcia. Donar a conèixer al públic en general la creació artística de les dones del districte.

– Apoderar a les creadores. Incentivar i donar suport a la seva tasca i els seus projectes.

– Potenciar la producció i difusió de les seves creacions. Promoure la contractació d’aquestes creadores en espais i institucions artístiques i culturals, públiques i privades.

– Promoure la relació i l’establiment de xarxes entre creadores. Estimular la interacció, la col·laboració i l’intercanvi entre elles.

– Establir lligams entre les creadores, el districte i el públic en general.

– Promoure la marca Gràcia com a viver de talent femení.

– Fomentar la perspectiva de gènere en l’art i educar en la igualtat a través de la creació cultural.

 

A més a més, el projecte pretén incentivar en les creadores:

– L’experimentació i creativitat tècnica, conceptual i estètica.

– L’anàlisi crítica de la realitat i dels discursos.

– La perspectiva de gènere.

– L’expressió de la complexitat de la realitat.

– El compromís, la incidència en la realitat social i cultural, la transformació de les mirades, el foment de la igualtat.

– La interacció, col·laboració, solidaritat, i mediació amb altres creadores, amb altres dones, amb la comunitat i amb el públic en general.

 

Al mateix temps, el projecte pretén impulsar en l’entorn artístic, cultural, civil i institucional:

– La consciència de la creació cultural com a bé social i eina de transformació.

– Una comunitat compromesa amb la creació; un públic actiu, participatiu, cocreador.

– Institucions al servei de les creadores i del públic; espais per a producció i difusió de la creació cultural.

– Una crítica artística entesa com a mediadora i no com a jutge.

 

Amb la voluntat de visibilitzar el talent femení i de generar sinergies entre creadores, representants del món artístic i cultural, i la ciutadania en general, apostem per l’entorn 2.0. Entenem la xarxa com a espai de comunitat i col·laboració, d’interacció entre persones i entitats, de gestió compartida i intercanvi de coneixements i recursos, de cocreació i coworking, amb una enorme potencialitat per a la inspiració del talent, la gestació de projectes i la difusió de la cultura. Aquest entorn és el que, d’una forma més eficaç, pot ajudar no només a promocionar la creació de les dones sinó també i sobretot a incentivar la seva aportació al conjunt de la societat mitjançant la interacció i la col·laboració amb altres. Més enllà d’això, l’ús de la xarxa i de la tecnologia 2.0 permeten donar una dimensió global al talent local, visualitzant i promovent, més enllà dels límits físics de la ciutat, les obres i projectes de les dones del districte, i esdevenint un autèntic altaveu per a les creadores de Gràcia.

Aquest projecte neix amb l’esperança de ser un gra de sorra que contribueixi al desenvolupament paritari del fet artístic i a la millora de la situació de les dones en l’àmbit cultural. L’oferim a les creadores del districte de Gràcia com una eina de promoció personal i de reivindicació col·lectiva.

En celebrar l’experiència intel·lectual de les dones i la seva capacitat de creació artística, científica i cultural s’aplana el camí per aconseguir que les seves contribucions siguin visibles i valorades.

Gabriela Cano