Creadores de Gràcia

Projecte Minerva

Creadores de Gràcia

Projecte Minerva

Memòria

Gener de 2011:
Es constitueix un grup de treball format per algunes components del Consell de Dones de Gràcia i altres dones de fora, implicades en projectes culturals, per parlar de temes relacionats amb la cultura. Es constata la preocupant manca de visibilitat que es dóna al treball de les creadores. Es marca com a primer objectiu de treball fer visible el talent femení i, en concret, el talent artístic de les dones de Gràcia.

 

Març de 2011:
En el marc de la I Trobada de Dones de Gràcia, s’aproven dues propostes fetes pel grup de treball: promoure el reconeixement, apoderar i donar suport a les creadores de Gràcia; crear una xarxa de cultura que difongui activitats i actes adreçats a les dones que es realitzin en el districte. Aquestes propostes tenen la seva traducció en mesures del PAD 2012-2015.

El Consell de Dones de Gràcia crea una Comissió de Cultura amb l’objectiu de vetllar pel compliment d’aquestes mesures i proposa, per dur-les a terme, la creació del catàleg virtual.

 

Juny de 2013:
La Comissió de Cultura realitza unes jornades per reflexionar sobre creació cultural des de la perspectiva de gènere i establir, a partir d’aquí, els criteris que hauran de regir el projecte. Hi col·labora Trama Serveis Culturals Assoc.

 

Febrer de 2014:
Es dissenya i es construeix l’entorn virtual del catàleg de creadores amb la participació de membres del Districte de Gràcia, de la regidoria de Dona i Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona i del PIAD de Gràcia. Hi col·laboren Trama Serveis Culturals i Talaia Multimèdia.

 

5 de març de 2014:
S’aprova el catàleg de creadores com a mesura de govern en el plenari de Gràcia.

 

7 de març de 2014:
Presentació pública del Projecte Minerva a la Sala Mezanina de Gràcia, amb la participació i les actuacions de creadores culturals de diverses disciplines.