Creadores de Gràcia

Projecte Minerva

Creadores de Gràcia

Projecte Minerva

Comunicat Projecte Minerva. Creadores de Gràcia

18 de octubre de 2019
Per Projecte Minerva

Davant la sentència condemnatòria del Tribunal Suprem contra dirigents d’organitzacions civils i membres del govern de la Generalitat pel procés d’independència de Catalunya, des del Projecte Minerva, col·lectiu de creadores de Gràcia, volem expressar que:

 

  •  Som un col·lectiu plural, amb sensibilitats diverses i opinions dispars i a vegades contraposades que, tanmateix, defensem conjuntament els drets humans i recuperem i visibilitzem la història de les dones i dels feminismes i les seves lluites per assolir l’equitat i la justícia social

 

  • Les dones tenim una llarga història de resistències i lluites. Hem hagut de desafiar la llei i el poder moltes vegades perquè la llei i el poder ens ignorava, menystenia, agredia, empresonava i matava.

 

  • Les dones hem hagut de lluitar per la llibertat, la llibertat per decidir el nostre destí: què volíem estudiar, de què volíem treballar, com volíem expressar-nos, què volíem crear, a qui volíem estimar, si ens volíem casar, si volíem tenir criatures...

 

  • Les dones hem creat xarxes de sororitat, amistat i cooperació, perquè sense aquest suport mutu no podíem viure i canviar les condicions d’opressió a les quals estàvem sotmeses.

 

  • Les dones hem treballat a partir del diàleg perquè creiem que el diàleg honest ens fa avançar, ens fa canviar, ens enriqueix i ens transforma. Perquè a partir del diàleg, i no de la violència (en totes les seves formes), es pot caminar cap a un món més just, equitatiu, divers i lliure d’opressions.

 

Per tot això, des d’un col·lectiu de persones que potser no compartim un mateix camí però sí un horitzó comú - on no hi hagi cabuda per cap mena de violència, on la diversitat sigui un bé a cultivar i enriquir, on la llibertat d’expressió i el respecte a la discrepància siguin reconeguts i valorats, on l’empatia i el diàleg regeixin les nostres relacions i la solidaritat ens sostingui a totes - manifestem que l’acció social i la desobediència civil no violenta no poden ser mai constitutives de delicte i que cal respectar els drets d’expressió, reunió i manifestació, així com el conjunt de drets socials i polítics de la ciutadania. Així mateix, davant la greu crisi social i política en la qual ens trobem, instem als poders públics i al conjunt de la ciutadania a buscar solucions democràtiques al conflicte.