Creadores de Gràcia

Projecte Minerva

Creadores de Gràcia

Projecte Minerva

Qui bones obres farà

2 de juny de 2016
Per Projecte Minerva

Imma Colomer

Qui bones obres farà

Obra dirigida per Pep Tosar al TNC, amb la presència de l'actriu de Gràcia Imma Colomer.

Fins el 12 de juny.

Més info

Creadores relacionades: 

Imma Colomer