Creadores de Gràcia

Projecte Minerva

Creadores de Gràcia

Projecte Minerva

ALTRES FORMES DE DINER: DELS VALS ALS BANCS DEL TEMPS

Recull de les ponències que van formar part del curs de la història de la moneda hispanica, organitzat a Barcelona. En aquell llibre s'hi publica la meva ponència "El temps com a moneda de canvi".

Altres obres de Josefina Altés Campà