Creadores de Gràcia

Projecte Minerva

Creadores de Gràcia

Projecte Minerva

Esdevenir Cos

Exposarem les visions de HélèneCixous i Leo Silvestri que plantegen la fugida endavant, la ruptura del poder establert i la recerca d'un mateix. Cixous ens ho transmet amb la força de l'expressió escrita com a mitjà (escriptura de llet=nutrició, entrega, alteritat).
Leo Silvestri ens insta a viure la vida plenament, a llençar-nos a lo desconegut; sempre en constant moviment, com digué Deleuze.
Silvestri reivindica el "ser/estar soles" com una forma de viure, una elecció, i una forma de construir-nos interiorment; aprendre a reconèixer-nos i recuperar la nostra identitat.

Instal·lació complerta

Altres obres de Montserrat Cosido Soley

  • Homenatge: Per a totes les dones que cada dia dediquen part de la seva vida a buscar aigua  per a les seves famílies.   Des de l'inici dels temps la dona sempre ha anat a recollir l'aigua per poder cuinar, rentar i veure; ho ha fet malgrat les distàncies,
  • 1
  • Instal·lació complerta