Creadores de Gràcia

Projecte Minerva

Creadores de Gràcia

Projecte Minerva

Esdevenir Cos

Mostrarem cóm poetes, com Maria Mercè Marçal van elaborar una narració poètica en la que es fa present el gaudi de les percepcions sensorials i la interiorització dels propis desitjos. Creà, a través de la poesia, una nova escriptura femenina que parla del cos. (Desig i alteritat).
«El jo líric de la poesia marçaliana mira la vida a través del sedàs de la corporalitat femenina». El cos serà agent i espai del desig .

Instal·lació complerta

Altres obres de Montserrat Cosido Soley

  • Homenatge: Per a totes les dones que cada dia dediquen part de la seva vida a buscar aigua  per a les seves famílies.   Des de l'inici dels temps la dona sempre ha anat a recollir l'aigua per poder cuinar, rentar i veure; ho ha fet malgrat les distàncies,
  • 1
  • Instal·lació complerta