Creadores de Gràcia

Projecte Minerva

Creadores de Gràcia

Projecte Minerva

Esdevenir cos "Cartografies del Desig"

El cos apareix en una cruïlla de camins, on es troben i xoquen permanentment la història, el mite, l'art i la violència.

Foucault explica cóm el cos està impregnat d'història i com la història destrueix els cossos. De manera traumàtica o subtil sempre és possible llegir aquests cossos gramaticalment, com a emissors de signes i com a superfícies d'inscripció.

La cartografia corporal serà el mapa que ens permetrà entendre dinàmicament la relació entre el somàtic i el psíquic, alhora que ens facilitarà la realització de la lectura corporal (expressiu-emocional).

EL COS - El cos ha estat considerat tradicionalment com un mer recipient més aviat d'ordre biològic i des de l'edat mitjana es convertí en un objecte territorialitzat pel poder dominant. Però en aquest darrers anys els moviments feministes, filosòfics, psicosocials, etc., ens plantegen que "els ésser humans posseeixen un territori que no es delimita pels contorns fixes, sinó que està en continuo moviment perquè està determinat per la força vital de cadascú, Deleuze.

Instal·lació complerta
1

Altres obres de Montserrat Cosido Soley

  • Homenatge: Per a totes les dones que cada dia dediquen part de la seva vida a buscar aigua  per a les seves famílies.   Des de l'inici dels temps la dona sempre ha anat a recollir l'aigua per poder cuinar, rentar i veure; ho ha fet malgrat les distàncies,
  • 1
  • Instal·lació complerta

Comentaris

imatge de Montserrat Cosido Soley
Montserrat Cosi...

L'esdevenir és un procés del desig. És anar a més, és rehabilitar-se, créixer, gaudir de les diferents coses que ens venen de fora (música, lectura, art, conversa amb l'altre...) És no estancar-se, ser nòmada sense deixar el propi territori.

L'inconscient és la fàbrica / el desig és la producció.

El desig és invisible, incapaç de ser vist o inferit per sí mateix, és necessari llavors -per Deleuze- "instigar" a la recerca d'un territori que farà de mapa conceptual, perquè no siguin només desitjos, sinó esdevenirs (plaers)

Els rols de poder en les relacions humanes (família, feina)es tradueixen en manca d' autoestima i frustracions personals que fan que l'única manera de ser visible sigui agredint a l'altre.

Per sortir-se’n d'una situació de violència, en la que el cos és l'element més oblidat, castrat, odiat..., calen eines per estimar-se a si mateix i per interactuar amb les persones.

Poder sentir el propi cos i prendre’n consciència requereix d'un llarg procés, difícil i dolorós, on les emocions han de sortir i ser percebudes en diferents parts del cos. L'art, pot ser un dels mitjans per recuperar les emocions i començar a sentir, a gaudir de la pròpia vida, compartint-la amb els altres.