Creadores de Gràcia

Projecte Minerva

Creadores de Gràcia

Projecte Minerva

Detalls de l'obra

LA LLUM, ENDINS ESCRITA

Un treball artístic que combina la pintura (Joan Colomer) i la poesia (Mercè Amat) en una recerca del sentit de la nostra existència per al desvetllament compartit de la consciència.
Temes com la soledat, el desig d'infinitud, el gaudi de la vida, la lluita íntima anímica, l'experiència del dolor, la recerca espiritual, el sentit de l'esperança, el recolliment interior i la cerca de Déu s'han corporitzat en propostes estètiques que l'espectador/lector fa seves perquè són experiències humanes comunes i universals.

Altres obres de mercè amat ballester