Creadores de Gràcia

Projecte Minerva

Creadores de Gràcia

Projecte Minerva

Maria entre l’Església i la Sinagoga

+ Enllaç extern de l'obra

http://rosaobiols.cat/hello-world/

Altres obres de Rosa Obiols